2019. január 16. Szerda,  Gusztáv  
   
 
 
KöszöntőKórházunkról Szakrendeléseink Osztályaink Egynapos sebészeti szakellátásMinőségirányítás BetegségmegelőzésBetegtájékoztatókTudományos előadások programjaiKórházi alapítványok Hasznos információk Hírek közlemények HirdetőtáblaDolgozói kedvezményekEurópai Uniós pályázataink
 
 
I. Belgyógyászat II. Belgyógyászat és endokrinológia részleg III. Belgyógyászat Ápolási Osztály Fül-Orr-Gége Osztály Gyermek Osztály Aneszteziológia és Intenzív-terápiás Osztály Rehabilitációs Osztály Ortopédia Osztály Sebészet Központi műtőSürgősségi Osztály Nőgyógyászati Osztály Traumatológia Osztály Neurológia- Stroke Krónikus belgyógyászat FizioterápiaPatológiaIntézeti gyógyszertárBiztonságszervezési és Üzemeltetési Osztály Műszaki és Informatikai Osztály Jogi és Humánpolitikai Osztály Pénzügyi és Számviteli Osztály Anyaggazdálkodás KontrollingRadiológiai osztályRöntgendiagnosztika CT MR Mammográfia KlinikaimammografiaUltrahang I.-II.-III.DEXAEchokardiográfia - Nőgyógyászati ultrahangEKG-HolterdiagnosztikaLaboratórium Addiktológia Bőr- és nemibeteggondozó I.-II.-III.Pszichiátria I.-II.-III.TüdőgondozóSzakrendelés Foglalkozás egészségügyi Kft.
 


Ellátás racionalizálása a Réthy Pál KórházbanElérhetőség, megközelítésVárólista
Osztályaink Biztonságszervezési és Üzemeltetési Osztály
Biztonságszervezési és Üzemeltetési Osztály

A biztonságszervező és üzemeltetési osztály megalakulása

 

 

1992-ben a II. ütemű kórház rekonstrukció előrehaladásakor az energia csoportból alakult az egység a későbbi üzemeltetési feladatok ellátására 25 fővel.

Ekkor a fő feladat az intézmény működéséhez szükséges energia ellátás zavartalan biztosítása volt.

A nem az energiaellátás körébe tartozó karbantartási feladatokat a TMK csoport végezte.

Az energiahordozók árának folyamatos emelkedésének hatására az Intézményünk energiaracionalizálásba kezdett. 2004 októberében a fűtési hőenergiát biztosító gazdaságtalan gőzkazánokat lecserélte meleg vizes kazánokra.

Intézményünkben folyamatos átszervezéssel törekedtünk:

A minél jobb humánerőforrás felhasználásra,

A rokonszakmák és a munkaidő azonosságból eredő egységek csoportosítására,

2005- ben a portaszolgálat üzemeltetéshez való csatolása során létrejött a

Biztonságszervező és Üzemeltetési osztály.

Jelenlegi létszámunk 35 fő

Az osztály irányítását 2008. július 14-től Punyi László üzemeltetési menedzser végzi.

Elérhetősége: 06-66-555-254 vagy

email:  punyi@korhaz.rethy.hu

 

Az osztály szervezeti felépítése:

1 fő üzemeltetési menedzser

1 fő környezetvédelmi szakelőadó

1 fő munkavédelmi technikus

1 fő tűzvédelmi és katasztrófavédelmi előadó - külsős megbízott

4 fő villanyszerelő

3 fő diszpécser

2 fő víz- és központi fűtésszerelő

5 fő lakatos

2 fő asztalos és meleg burkoló

2 fő festő-mázoló

1 fő kőműves

12 fő biztonsági őr

 

Az osztály tevékenységi körébe tartozó feladatok:

A Réthy Pál Kórház - Rendelőintézet Gyulai út 18 szám alatti, valamint Doboz- Szanazugban lévő ingatlan üzemeltetése és karbantartása az osztály feladata.

Kialakítottuk az épület felügyeleti rendszert, amely magában foglalja a fűtés és klimatizáció számítógépről való vezérlését, ellenőrzését a pontos beállításokkal jelentős energia megtakarításokat tudunk elérni.

A gyógyító munkához nélkülözhetetlen orvosi gázellátó rendszer ellenőrzése szintén az épületfelügyeleti rendszer szerves része.

A belgyógyászati tömb felújítása során ebben az épületegyüttesben is kialakításra került a tűjelző rendszer, így a tömbösített rész komplex védelme megoldott lett.

Az épület felügyeleti rendszer üzemeltetését az Üzemviteli és Felügyeleti Csoportba tartozó diszpécser szolgálat látja el a nap 24 órájában.

Az azonnali hibaelhárítást az Üzemviteli és Felügyeleti Csoport, illetve az Épület és Gépészeti Csoport megfelelő szakemberei végzik.

A biztonsági szolgálat dolgozói a nap 24 órájában látják el vagyonvédelmi és objektum őrzési  feladatukat.

Munkavédelem terület:

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósítása. Ennek érdekében kapcsolattartás a szakhatóságokkal, a kórház illetékes vezetőivel és beosztott munkavállalóival.

A balesetek kivizsgálása, bejelentése, szemlék tartása, oktatások elvégzése, a munkabiztonsági kockázatok folyamatos értékelése, és szükség esetén intézkedés a csökkentésükre.

Eleget tesz a jogszabály által előírt bejelentési, nyilvántartási kötelezettségeknek.

Megtartja a munkavédelmi oktatásokat.

Elkészíti és karbantartja a Munkavédelmi Szabályzatot.

A munkavédelmi technikusi feladatokat Sántha Ilona látja el:

Elérhetősége: 06-66-555-253 vagy

email:  icu@korhaz.rethy.hu

Tűzvédelemi és katasztrófavédelem területén:

Folyamatosan ellenőrzi a kórház tűzbiztonságát.

Elvégezteti a tűzoltó készülékek időszakos felülvizsgálatát

Nyomon követi a folyamatban lévő beruházások területén a tűzmegelőzés feltételeit.

Megtartja a szükséges oktatásokat, továbbképzéseket.

Kapcsolatot tart a tűzvédelmi hatósággal.

Az érintett osztályok bevonásával elkészíti és aktualizálja az Intézet Katasztrófavédelmi Tervét, valamint az Intézeti Tűzvédelmi Szabályzatot.

Katasztrófa esetén a koordinációs tevékenységben részt vesz.

Kapcsolatot tart a tűzvédelmi és a katasztrófavédelmi hatósággal.

A tűzvédelmi és katasztrófavédelmi feladatokat külső megbízott látja el:

Elérhetősége: 06-66-555-253 

Környezetvédelem területén:  

Feladata a kórházi tevékenységből fakadó környezetterhelés csökkentése.

Elkészíti és karbantartja a Kommunális és Veszélyes Hulladékok Kezelési Szabályzatát.

Szervezi a kommunális és veszélyes hulladék kezelését.

Eleget tesz a jogszabály által előírt bejelentési, nyilvántartási kötelezettségeknek.

Megtartja a szükséges oktatásokat.

 

A környezetvédelmi szakelőadói feladatokat Foltán Gabriella látja el:

Elérhetősége: 06-66-555-267 vagy

email:  gabi@korhaz.rethy.hu

Rendészeti feladatok:

Az intézményi tulajdont károsító cselekmények megelőzése, intézkedések megtétele.

A dolgozók személyi tulajdonával kapcsolatos események során intézkedés kezdeményezése az intézmény területén belül.

Az Intézmény területén a személy és teherforgalomra, valamint a belső járműforgalomra vonatkozó szabályok betartása.

Rendkívüli esemény vagy bűncselekmény esetén az azonnali intézkedés megtétele, a helyszín biztosítása. a nyomozóhatóság értesítése.

Az osztály összehangolt tevékenységének köszönhetően az elmúlt időszakban komolyabb rendkívüli esemény nem történt.

 

Foglalkozás egészségügyi Kft.Aranymérleg GyógyszertárBiztonsági tanácsadóSürgősségi betegellátásÁllásajánlatokBetegelégedettségi kérdőív LinkekBetegségekről érthetően Gyógyszer információkSzavazás
Jelenleg nincs szavazási kérdésünk!