2019. február 20. Szerda,  Aladár és Álmos  
   
 
 
KöszöntőKórházunkról Szakrendeléseink Osztályaink Egynapos sebészeti szakellátásMinőségirányítás BetegségmegelőzésBetegtájékoztatókTudományos előadások programjaiKórházi alapítványok Hasznos információk Hírek közlemények HirdetőtáblaDolgozói kedvezményekEurópai Uniós pályázataink
 
 
Réthy PálIntenzív osztályértBaleseti osztályértRehabilitációértEgészséges Nőkért, Boldog SzületésértGyermekosztályértKardiológiai ellátásért
 


Ellátás racionalizálása a Réthy Pál KórházbanElérhetőség, megközelítésVárólista
Kórházi alapítványok Réthy Pál
Dr. Réthy Pál Alapítvány

Az alapítvány létrehozásáról 1992. áprilisában döntöttek a Réthy Pál Kórház-Rendelőintézetben. Alapító okiratát az akkori orvos-igazgatóhelyettes, Dr. Ferdinandi Kond docens írta alá. Az egykori városi főorvosnak emléket állítva, Dr. Réthy Pálról (1809-1896) nevezték el.

Dr. Réthy Pál tudományos tevékenységét országosan és nemzetközileg is elismerték. Számos járványügyi és közegészségügyi intézkedést kezdeményezett, emellett az elesettek, nincstelenek helyzetének javítására társadalmi gyűjtést szervezett, melynek eredményeként jött létre a kórház és a szegényház. Az első beteget 1864-ben vették fel.

2001-ben célját és tevékenységét Dr. Szabó Terézia, a kórház főigazgató főorvosa részben módosította. Ennek eredményeként az alapítvány jelenleg közhasznú tevékenységet folytat.

Az alapítvány célja és tevékenysége

Pályázatokkal és egyéb úton pénzeszközök szerzése a Békéscsabai Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet  
- szakmai tevékenységének tárgyi feltételeinek folyamatos javítása és bővítése érdekében,
- személyi feltételeinek, a dolgozók élet- és munkakörülményeinek javítása és rekreációjának segítése érdekében,
- műszerfejlesztése érdekében,
- orvostechnikai eszközeinek korszerűsítése érdekében,
- orvosi szakkönyvtára fejlesztése érdekében,
- dolgozói bel- és külföldi tanulmányútjainak, oktatásának, képzésének, szakképzésének, továbbképzésének támogatása érdekében.
A cél elérésére az Alapítvány a következő közhasznú tevékenységet folytatja: -egészségmegőrzés, betegségmegelőzés,
-tudományos tevékenység, kutatás, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
-sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével.

Célja

Az Alapítvány neve: Dr. Réthy Pál Alapítvány

Az Alapítvány székhelye: 5600 Békéscsaba Gyulai út. 18.

Bejegyzés ideje: 1992. 05. 13.

A kuratórium elnöke: Dr. Szombati Márta
   


A kuratórium titkára: Bujdosó Mária
kicsi-bujdoso.jpg
   


A kuratórium tagjai: Dr. Micheller Magdolna
kicsi-micheller.jpg
 

 

Kárász László


Dr. Borbola György


Bírósági végzés száma: Pk. 60.273/1998./8./251. szám

Adószám: 19061539-1-04

Pénzforgalmi jelzőszám ( számlaszám): 10102615-04142313-00000000

 

Beszámoló

A Dr. Réthy Pál Alapítvány 2006. évi közhasznúsági jelentése

A Dr. Réthy Pál Alapítvány kuratóriuma megköszöni mindazon magánszemélyek és vállalkozások támogatását, akik/amelyek elősegítették az alapítvány munkáját, céljainak teljesülését.

Az alapítvány 2006. évi adatai:
- a befektetett eszközök értéke 17.488 e Ft, mely az alapítvány tulajdonát képező, kihelyezett tárgyi eszközök nettó értékével azonos,
- a forgóeszközök értéke 8.652 e Ft, teljes egészében pénzeszközök,
- a saját tőke összege 25.566 e Ft, ebből:
- induló tőke: 1.045 e Ft,
- tárgyévi eredmény: 4.602 e Ft,
- tőkeváltozás: 19.919 e Ft.

- a kötelezettségek értéke: 574 e Ft.

Eredménylevezetés:

Bevételek: 10.473 e Ft
Ráfordítások: 6.178 e Ft
A közhasznú tevékenység eredménye: 4.602 e Ft

Vagyon felhasználás

Az alapítvány 2006. évben a kórház részére műszereket, informatikai és egyéb eszközöket, szakkönyveket szerzett be, támogatta a továbbképzéseket, kongresszusi részvételeket, finanszírozta a Semmelweis ünnepség terembérletét és a zenészek díját. Az alapítvány saját működési kiadásai: hirdetési, könyvelői díjak, bankköltség
Felhalmozási kiadások: 11.353 e Ft
Anyag költség, szakkönyvbeszerzés: 114 e Ft

Szolgáltatási díjak:
- Oktatás, továbbképzési díjak: 625 e Ft
- Bérleti díjak: 114 e Ft
- Rekreációs kiadások: 92 e Ft
- Utazási költség: 321 e Ft
- Hirdetési díjak, postaköltség: 17 e Ft
- Bankköltség: 76 e Ft
- Könyvelés: 84 e Ft

Kórház részére átutalt támogatások összege: 1.931 e Ft

Elérhetőség

Az alapítvány postai címe: 5600 Békéscsaba Gyulai út. 18.

Telefonszám: 06-66-441-411

E - mail: bujdoso@korhaz.rethy.hu

Amennyiben céljainkkal egyetért, és anyagi lehetõségei megengedik, úgy várjuk felajánlását a következõ számlaszámra:

DR. RÉTHY PÁL ALAPÍTVÁNY
10102615-04142313-00000000

Békéscsaba, Gyulai út 18.

 

Foglalkozás egészségügyi Kft.Aranymérleg GyógyszertárBiztonsági tanácsadóSürgősségi betegellátásÁllásajánlatokBetegelégedettségi kérdőív LinkekBetegségekről érthetően Gyógyszer információkSzavazás
Jelenleg nincs szavazási kérdésünk!